Kačírek


Tříděný kvalitní kámen vhodný pro dekorativní účely. 
ŠTĚRKOVNA ČEPERKA, k.s. 


frakce 8-16 mm  
frakce 16-32 mm


1200,- Kč/t
1200,- Kč/t