Kačírek


Tříděný kvalitní kámen vhodný pro dekorativní účely. 
ŠTĚRKOVNA ČEPERKA, k.s. 


frakce 8-16 mm
frakce 16-32 mm


1.000,- Kč/t
1.000,- Kč/t