Písek


UNIVERSAL

přírodní těžené kamenivo Kostelecké Horky 0-4

415,- Kč/t    435,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr  

BETONÁŘSKÝ

přírodní těžené kamenivo prané Mohelnice 0-4

545,- Kč/t   565,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr