Písek


UNIVERSAL

přírodní těžené kamenivo Kostelecké Horky 0-4

430,- Kč/t    450,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr  

BETONÁŘSKÝ

přírodní těžené kamenivo prané Mohelnice 0-4

590,- Kč/t   610,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr