Písek


UNIVERSAL

přírodní těžené kamenivo Kostelecké Horky 0-4

450,- Kč/t    470,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr  

BETONÁŘSKÝ

přírodní těžené kamenivo prané Mohelnice 0-4

600,- Kč/t   620,- Kč/t

velkoodběr     maloodběr