Kamenivo

Přírodní drcené kamenivo z produkce lomu Stašov.

frakce 0-4 mm

350,-Kč/t

frakce 4-8 mm

660,-Kč/t

frakce 11-22 mm

499,-Kč/t

frakce 0-32 mm

399,-Kč/t

frakce 32-63 mm

499,-Kč/t