Reklamační řád

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. 

Odpovědná osoba pro vyřizování reklamací: Libor Král